Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Historicko-právní škola

  • ostře proti přirozenoprávníkům
  • hl. představitelem von Savigny
  • právo je produktem dlouhého historického vývoje, vyrůstá z obecného přesvědčení národa, jeho tvůrcem je „duch národa“, který mají vyjadřovat právníci - pracují v mezíc ducha národa, nalézají ho, jednají v souladu s obecným přesvědčením
  • jestliže je právo produktem vývoje, každý jeho fixace je nebezpečná - kodifikace lze nahradit pojmovým aparátem, který tvoří jednotný a ucelený systém
  • nejprověřenější a nejlepší je právo římské ⇒ navazují na pandektní školu
  • zpochybňuje tezi, že zákon je jediným pramenem práva
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code