Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Exegetická škola

  • objevila se především ve Francii a Rakousku (Code civil a ABGB)
  • nejjednodušší forma pozitivismu
  • komentovala právo literárně (přidržujíce se „litery“ zákona), téměř čistě gramaticky
  • základní myšlenky: nezadatelná práva je třeba sepsat do kodexu, představa úplnosti právního řádu (co není zakázáno je dovoleno) a zásada, že soudce musí vždy rozhodnout
  • ztotožnění práva se zákonem - soudce má být jen ústy zákona
  • princip dělby moci
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code