Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Jako naturalistický omyl se zpravidla označuje nepřípustné odvození normativních závěrů z čistě deskriptivních premis. Naturalistický omyl nastává, když se a) definuje slovo dobrý, b) když se ztotožňuje dobrý s určitou vlastností, k níž se můžeme vztahovat jiným výrazem, c) když zastáme mínění, že dobrý je přirozená nebo určitá nadpřirozená vlastnost.

http://http://www.phil.muni.cz/fil/etika/texty/naturalismus.html

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code