Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

teorie-prava:pfuk:logika:zkouska:otazka-37 [2012/05/22 09:46] (aktuální)
Jan Chmel vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====Logická struktura analogie====
  
 +  * analogie: se dvěma případy bychom měli zacházet podobně, pokud jsou relevantním způsobem podobné
 +  * logické vlastnosti vztahu podobnosti:
 +    * podobnost je "​graduální relace:"​ vztah podobnosti je záležitost míry (dvě věci si mohou být podobné více či méně)
 +    * symetričnost- jak v existenci podobnosti, tak v její míře
 +    * podobnost není tranzitivní relace: z toho, že A je podobné B a B je podobné C neplyne, že A je podobné C
 +    * podobnost je vždy vztahem relativně k určité vlastnosti (být podobný= být podobný v něčem)
 +  * //​argumentum a simili ad simile// = použití právní normy na případ, který explicitně nereguluje, ale je (na základě axiologické či teleologické úvahy) relevantním zpsůobem podobný případům,​ které reguluje
 +  * inferenční schéma argumentu a simili: ​
 +    * závěr: cílový případ má normativní vlastnost B, protože se zdrojovým případem sdílí relevantní vlastnost A
 +    * argument se tak skládá z 3 částí:
 +      - __abduktivní__ vysvětlení toho, že zdrojový případ má normativní vlastnost B, protože má faktuální vlastnost A ("​manželé mají právo rozhodovat v otázkách lékařsých zákroků za svého partnera, je-li k tomu nezůsobilý,​ protože manželství je založené na blízkém osobním vztahu"​)
 +      - __induktivní__ zobecnění,​ že pro hodnocení normativní vlastnosti B je relevantní faktuální vlastnost A ("​takové právo existuje v každém právním vztahu, založeném na blízkém osobním stavu"​)
 +      - __deduktivní__ konkretizace:​ dedukce, že také cílový případ má normativní vlastnost B, protože má také faktuální vlastnost A ("​registrované partnerství je založené na blízkém osobním vztahu a proto zde takové právo existuje také"​)
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code