Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Logická struktura analogie

 • analogie: se dvěma případy bychom měli zacházet podobně, pokud jsou relevantním způsobem podobné
 • logické vlastnosti vztahu podobnosti:
  • podobnost je „graduální relace:“ vztah podobnosti je záležitost míry (dvě věci si mohou být podobné více či méně)
  • symetričnost- jak v existenci podobnosti, tak v její míře
  • podobnost není tranzitivní relace: z toho, že A je podobné B a B je podobné C neplyne, že A je podobné C
  • podobnost je vždy vztahem relativně k určité vlastnosti (být podobný= být podobný v něčem)
 • argumentum a simili ad simile = použití právní normy na případ, který explicitně nereguluje, ale je (na základě axiologické či teleologické úvahy) relevantním zpsůobem podobný případům, které reguluje
 • inferenční schéma argumentu a simili:
  • závěr: cílový případ má normativní vlastnost B, protože se zdrojovým případem sdílí relevantní vlastnost A
  • argument se tak skládá z 3 částí:
   1. abduktivní vysvětlení toho, že zdrojový případ má normativní vlastnost B, protože má faktuální vlastnost A („manželé mají právo rozhodovat v otázkách lékařsých zákroků za svého partnera, je-li k tomu nezůsobilý, protože manželství je založené na blízkém osobním vztahu“)
   2. induktivní zobecnění, že pro hodnocení normativní vlastnosti B je relevantní faktuální vlastnost A („takové právo existuje v každém právním vztahu, založeném na blízkém osobním stavu“)
   3. deduktivní konkretizace: dedukce, že také cílový případ má normativní vlastnost B, protože má také faktuální vlastnost A („registrované partnerství je založené na blízkém osobním vztahu a proto zde takové právo existuje také“)
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code