Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Kaskádová strategie

 • používá se v argumentaci
 • struktura:
  • A (závěr Z)
  • i kdyby nonA, tak C, protože B (závěr Z)
  • z něčeho vyvozuji závěr, ale i kdyby to, z čeho ten závěr vyvozuji (A), bylo opačně (non A), ten samý závěr bych vyvodil z něčeho jiného (B)
 • např. studentka použila 11 stran cizího textu do své diplomové práce, komise řekla, že není uvedena citace, čili práce je nepřijatelná. Komise řekla, že i kdyby tam citace byla, tak práce není korektní a dále je nepřijatelná
 • např. klient chtěl podat žalobu na plnění, advokát mu řekl, že není nutné podat žalobu na plnění, protože pohledávka neexistuje, ale i kdyby existovala, tak nemá smysl podávat žalobu na plnění, protože by byla stejně promlčená
 • tedy pro určitý názor předkládám určitý důvod, ale pro případ, že by tento důvod byl odmítnutý, máme v zálože ještě nějaký další důvod, který ho v argumentaci nahradí
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code