Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Induktivní kogence

  • pravdivost premis argumentů nám poskytuje akceptaci závěru, přestože negarantuje jeho pravdivost
  • co znamená, že argument je induktivně silný: pravděpodobnost závěru uvažovaná za předpokladu premis je vyšší než bez těchto předpokladů
  • argument je induktivně kogentní,tehdy,když pravděpodobnost závěru s ohledem na pravdivost premis je vyšší než když je uvažován bez ohledu na ně → deduktivní platnost je nejvyšší možný způsob induktivní síly
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code