Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
teorie-prava:pfuk:logika:zkouska:otazka-30 [2012/05/18 00:11]
Jakub Drápal
teorie-prava:pfuk:logika:zkouska:otazka-30 [2012/05/18 00:12] (aktuální)
Jakub Drápal
Řádek 2: Řádek 2:
  
   * Entyméma (zast. enthymema nebo enthymém, z řec. enthymema, úvaha, myšlenka) neboli zámlka je označení pro zamlčené premisy (předpoklady) nebo mezikroky úsudku (sylogismu) nebo v širším slova smyslu přeneseně pro celý entymematický (zkrácený,​ neúplný) úsudek.   * Entyméma (zast. enthymema nebo enthymém, z řec. enthymema, úvaha, myšlenka) neboli zámlka je označení pro zamlčené premisy (předpoklady) nebo mezikroky úsudku (sylogismu) nebo v širším slova smyslu přeneseně pro celý entymematický (zkrácený,​ neúplný) úsudek.
-  * Zkrácený úsudek ​je úsudek, v němž záměrně či nezáměrně vypustíme jeden nebo více kroků, které chápeme/​přijímáme jako samy sebou se rozumějící (plausibilní). V širokém slova smyslu jsou tak entymematické takřka všechny úsudky, které jsou součástí běžného hovoru.+  * Zkrácený úsudek ​úsudek, v němž záměrně či nezáměrně vypustíme jeden nebo více kroků, které chápeme/​přijímáme jako samy sebou se rozumějící (plausibilní). V širokém slova smyslu jsou tak entymematické takřka všechny úsudky, které jsou součástí běžného hovoru.
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code