Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Entyméma

  • Entyméma (zast. enthymema nebo enthymém, z řec. enthymema, úvaha, myšlenka) neboli zámlka je označení pro zamlčené premisy (předpoklady) nebo mezikroky úsudku (sylogismu) nebo v širším slova smyslu přeneseně pro celý entymematický (zkrácený, neúplný) úsudek.
  • = Zkrácený úsudek - úsudek, v němž záměrně či nezáměrně vypustíme jeden nebo více kroků, které chápeme/přijímáme jako samy sebou se rozumějící (plausibilní). V širokém slova smyslu jsou tak entymematické takřka všechny úsudky, které jsou součástí běžného hovoru.
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code