Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Co je to logický pluralismus, monismus?

Logický pluralismus

  • názor, že existuje více než jedna legitimní koncepce deduktivního vyplývání
  • zástupce: Rudolf Carnap
    • podle jeho názoru existuje mnoho různých logik, které jsou v principu akceptovatelné, a to relativně k účelu, kterému mají sloužit
  • vedle klasické logiky lze uvažovat tzv. „neklasická logiky“, např. intuicionistickou logiku, relevantní logiku, parakonzistentní logiku, fuzzy logiku, kvantovou logiku, …

Logický monismus

  • logický monista připouští existenci různých extenzí logiky (výroková logika, predikátová logika, …), každá však zachycuje jen něco z logického vyplývání
  • nejedná se o pluralitu konkurenčních logik, ale o různé fragmenty jediné správné logiky, které se částečně překrývají

Pramen: Právní myšlení: kritika moralismu/Tomáš Sobek. - Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2011.

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code