Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Výrok, tvrzení, soud

 • výrok = deskriptivní věta
  • má smysl ptát se na pravdivostní hodnotu
  • komunikační význam
  • výroky nejsou: otázky, přací věty, imperativy, pozdravy
 • tvrzení = řečový akt, který má svého mluvčího, svůj kontext, svého adresáta, je nutné se ptát, zda je upřímné či ne, zda je pravdivé či ne
  • mluvčí by mu měl věřit
  • musí být: relevantní, adekvátně informativní, založené na postačující evidenci
  • nesmí být klamavé a příliš restriktivní
  • funkce: sdílení informací
 • Soud obsahuje subjekt (podmět), predikát (přísudek) a sponu např. (voda je studená); je analytický, když vykládá obsah pojmu
 • Tradiční logika rozlišovala soudy kategorické, hypotetické a disjunktivní; kategorické soudy se dělí na obecné kladné (všechna S jsou P), obecné záporné (žádné S není P), částečné kladné (některá S jsou P) a částečné záporné (některá S nejsou P)
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code