Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

teorie-prava:pfuk:logika:zkouska:otazka-19 [2012/05/20 20:29]
Jakub Drápal vytvořeno
teorie-prava:pfuk:logika:zkouska:otazka-19 [2012/05/20 20:30] (aktuální)
Jakub Drápal
Řádek 1: Řádek 1:
 ===== Ideální diskurz ===== ===== Ideální diskurz =====
  
-"Alexy ho charakterizuje tak, že se jedná o variantu diskursu, která je ve všech ohledech „ideální“. To znamená, že se odehrává v neomezeném časovém intervalu a počet jeho účastníků ​ není omezen. Účastníky tohoto diskursu vymezuje tak, že jsou plně empiricky informovaní o diskutovaném problému, užívají pojmy, které jsou jim zcela jasné (tj. užívají je konzistentně v dohodnutém významu), jsou plně schopni změny sociální role či názoru a nemají o předmětu diskursu žádné předsudky. S konceptem ideálního diskursu Alexy spojuje následující problémy: problém konsensu, problém kritéria a problém správnosti."+Alexy ho charakterizuje tak, že se jedná o variantu diskursu, která je ve všech ohledech „ideální“. To znamená, že se odehrává ​**v neomezeném časovém intervalu** **počet jeho účastníků ​ není omezen****Účastníci ​jsou plně empiricky informovaní o diskutovaném problému, užívají pojmy, které jsou jim zcela jasné** (tj. užívají je konzistentně v dohodnutém významu), ​**jsou plně schopni změny sociální role či názoru a nemají o předmětu diskursu žádné předsudky**. S konceptem ideálního diskursu Alexy spojuje následující problémy: problém konsensu, problém kritéria a problém správnosti.
  
 http://​is.muni.cz/​th/​41242/​pravf_d/​TEORIE_A_REALITA_PRAVNI_INTERPRETACE.txt http://​is.muni.cz/​th/​41242/​pravf_d/​TEORIE_A_REALITA_PRAVNI_INTERPRETACE.txt
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code