Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Ideální diskurz

Alexy ho charakterizuje tak, že se jedná o variantu diskursu, která je ve všech ohledech „ideální“. To znamená, že se odehrává v neomezeném časovém intervalu a počet jeho účastníků není omezen. Účastníci jsou plně empiricky informovaní o diskutovaném problému, užívají pojmy, které jsou jim zcela jasné (tj. užívají je konzistentně v dohodnutém významu), jsou plně schopni změny sociální role či názoru a nemají o předmětu diskursu žádné předsudky. S konceptem ideálního diskursu Alexy spojuje následující problémy: problém konsensu, problém kritéria a problém správnosti.

http://is.muni.cz/th/41242/pravf_d/TEORIE_A_REALITA_PRAVNI_INTERPRETACE.txt

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code