Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

teorie-prava:pfuk:logika:zkouska:otazka-17 [2012/05/20 20:27]
Jakub Drápal vytvořeno
teorie-prava:pfuk:logika:zkouska:otazka-17 [2012/05/21 11:20] (aktuální)
Jakub Drápal
Řádek 1: Řádek 1:
 ===== Teze zvláštního případu (Alexy) ===== ===== Teze zvláštního případu (Alexy) =====
  
-  * právní diskurz je zvláštní případ ​diskurzu ​praktického+  * právní diskurz je zvláštní případ ​obecného ​praktického ​diskurzu
   * hodnotová teze odrážející určitý model vztahu práva a morálky   * hodnotová teze odrážející určitý model vztahu práva a morálky
   * zvláštní případ je rámcovou syntézu tří dílčích tezí   * zvláštní případ je rámcovou syntézu tří dílčích tezí
Řádek 9: Řádek 9:
   * Aby byla Sonderfallsthese (teze zvl. případu) platná, je zapotřebí,​ aby právní diskurs splňoval kritérium praktičnosti a nároku na správnost ​   * Aby byla Sonderfallsthese (teze zvl. případu) platná, je zapotřebí,​ aby právní diskurs splňoval kritérium praktičnosti a nároku na správnost ​
     * "​Právní argument lze označit za správný tehdy, pokud „...může být z pohledu zákona, judikatury a dogmatiky racionálně odůvodněn.“ Z toho plyne, že hlavní zdroje právních argumentů užívaných v právním diskursu představují zákony (tj. právní předpisy), judikatura (rozhodovací praxe soudních a správních orgánů) a doktrína tvořící právní dogmatiku. Z těchto specifických zdrojů čerpají právní argumenty primárně svou platnost."​     * "​Právní argument lze označit za správný tehdy, pokud „...může být z pohledu zákona, judikatury a dogmatiky racionálně odůvodněn.“ Z toho plyne, že hlavní zdroje právních argumentů užívaných v právním diskursu představují zákony (tj. právní předpisy), judikatura (rozhodovací praxe soudních a správních orgánů) a doktrína tvořící právní dogmatiku. Z těchto specifických zdrojů čerpají právní argumenty primárně svou platnost."​
 +  * právní relevance argumentu závisí jednak na tom, jestli jeho premisy (či implicitní premisy) nejsou v rozporu s tím, co je institucionálně stanovené právní autoritou, ale i na tom, jestli jsou v koherenci s právním systémem jako celkem
 hlavní zdroj: http://​is.muni.cz/​th/​41242/​pravf_d/​TEORIE_A_REALITA_PRAVNI_INTERPRETACE.txt hlavní zdroj: http://​is.muni.cz/​th/​41242/​pravf_d/​TEORIE_A_REALITA_PRAVNI_INTERPRETACE.txt
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code