Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Teze zvláštního případu (Alexy)

 • právní diskurz je zvláštní případ obecného praktického diskurzu
 • hodnotová teze odrážející určitý model vztahu práva a morálky
 • zvláštní případ je rámcovou syntézu tří dílčích tezí
  • „Sekundaritätsthese“ (tj. teze o subsidiaritě morálních pravidel k právním pravidlům)
  • „Additionsthese“ (tj. teze o doplňujícím charakteru právních argumentů)
  • „Integrationsthese“ (tj. teze o souladu právních a obecných praktických argumentů)
 • Aby byla Sonderfallsthese (teze zvl. případu) platná, je zapotřebí, aby právní diskurs splňoval kritérium praktičnosti a nároku na správnost
  • „Právní argument lze označit za správný tehdy, pokud „…může být z pohledu zákona, judikatury a dogmatiky racionálně odůvodněn.“ Z toho plyne, že hlavní zdroje právních argumentů užívaných v právním diskursu představují zákony (tj. právní předpisy), judikatura (rozhodovací praxe soudních a správních orgánů) a doktrína tvořící právní dogmatiku. Z těchto specifických zdrojů čerpají právní argumenty primárně svou platnost.“
 • právní relevance argumentu závisí jednak na tom, jestli jeho premisy (či implicitní premisy) nejsou v rozporu s tím, co je institucionálně stanovené právní autoritou, ale i na tom, jestli jsou v koherenci s právním systémem jako celkem

hlavní zdroj: http://is.muni.cz/th/41242/pravf_d/TEORIE_A_REALITA_PRAVNI_INTERPRETACE.txt

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code