Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Princip univerzalizace

  • všichni účastníci diskursu ponesou jeho následky, musejí si být vědomi spoluzodpovědnosti
  • každá platná norma musí splňovat podmínku, že všichni zúčastnění mohou bez nucení akceptovat následky a vedlejší účinky, jež pravděpodobně vyplynou z jejího obecného zachovávání pro uspokojení zájmu každého jednotlivce
  • normu lze odsouhlasit jen tehdy, budou-li všichni bez donucení akceptovat i vedlejší důsledky pro každého jednotlivce.
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code