Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Co je to diskurzivní princip?

  • diskursiví princip = teze, podle které „nárok na platnost mají jen takové normy, které by získaly souhlas všech potenciálně dotčených osob jako účastníků racionálního diskurzu“
  • požadavek na kladený na platnou normu je zde tedy procedurální⇒ racionální ospravedlnění normativního požadavku není ani metafyzické, ani religiózní, ani se neodvolává na tradici, ale týká se souhlasu všech dotčených osob.
  • autorem je J. Habermas
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code