Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

teorie-prava:pfuk:logika:zkouska:otazka-13 [2012/05/21 11:40] (aktuální)
Jakub Drápal vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Právo jako integrita (Dworkin) =====
  
 +  * soudci mají vykládat pozitivní právo takovým způsobem, aby tvořilo koherentní celek, takže nejlepší odpovědí na konkrétní právník otázku je taková, která je v nejlepším souladu s právem uvažovaným v jeho celku
 +  * soudce má rozhodovat tak, aby tvořil smysluplnou právně-politickou teorii
 +  * pro Dworkina jsou pojmy koherence a integrita shodné
 +  * dynamická koherence práva - současná soudní rozhodnutí mají být logicky konzistentní s minulými rozhodnutími,​ ale mají spolu vytvářet smysluplný celek - soudc emá navazovat na svě předchůdce a tak tvořit "​společné dílo" ​
 +  * morální integrita práva - právo a morálka spolu tvoří jednotu , resp. právo je součástí či aspektem politické morálky
 +  * těžce slušitelný s právním pluralismem
 +
 +Zdroj: Právní myšlení, T. Sobek, str. 112
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code