Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Právo jako integrita (Dworkin)

  • soudci mají vykládat pozitivní právo takovým způsobem, aby tvořilo koherentní celek, takže nejlepší odpovědí na konkrétní právník otázku je taková, která je v nejlepším souladu s právem uvažovaným v jeho celku
  • soudce má rozhodovat tak, aby tvořil smysluplnou právně-politickou teorii
  • pro Dworkina jsou pojmy koherence a integrita shodné
  • dynamická koherence práva - současná soudní rozhodnutí mají být logicky konzistentní s minulými rozhodnutími, ale mají spolu vytvářet smysluplný celek - soudc emá navazovat na svě předchůdce a tak tvořit „společné dílo“
  • morální integrita práva - právo a morálka spolu tvoří jednotu , resp. právo je součástí či aspektem politické morálky
  • těžce slušitelný s právním pluralismem

Zdroj: Právní myšlení, T. Sobek, str. 112

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code