Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
teorie-prava:pfuk:logika:zkouska:otazka-12 [2012/05/22 10:57]
Jakub Drápal
teorie-prava:pfuk:logika:zkouska:otazka-12 [2012/05/22 11:11] (aktuální)
Jan Chmel
Řádek 1: Řádek 1:
-===== Funkcionalismus =====+====Co je to textualismus,​ intencionalismus,​ funkcionalismus====
  
-  ​Funkcionalismus ​- přístup ke komparativnímu právu ​ +===textualismus a funkcionalismus- dva hlavní konkurenti v teorii interpretace práva=== 
-      comparative legal scholars should understand different countries’ laws as solutions to similar social problems. ​http://​www.law2.byu.edu/​lawreview/​archives/​2009/​6/​13Whytock.FIN.pdf+ 
 +  ​*textualismus-interpretace zákon, která ​edpokládá terminologickou koherenci zákona. Zákonodárce používá napříč zákonem stejné výrazy se stejným významem. 
 +  *funcionalismus (neboli purpozitivismus)teleologická koherence-takový výlad, jehož efekt je slučitelný s účely jiných ustanovení daného zákona  
 + 
 +===intencionalismus=== 
 + 
 +  * = zákon má být vykládán ve smyslu subjektivníh úmyslu zákonodárce 
 +  * intencionalisté tak právo chápou především jako autoritativní akt 
 +  * (J.Raz: nemá smysl dát osobě nebo kolektivu zákonodárnou pravomoc, pokud zároveň nepředpokládáme,​ že právo, které tvoří, je zároveň rávem, které chce tvořit)
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code