Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Co je to textualismus, intencionalismus, funkcionalismus

textualismus a funkcionalismus- dva hlavní konkurenti v teorii interpretace práva

  • textualismus-interpretace zákon, která předpokládá terminologickou koherenci zákona. Zákonodárce používá napříč zákonem stejné výrazy se stejným významem.
  • funcionalismus (neboli purpozitivismus)- teleologická koherence-takový výlad, jehož efekt je slučitelný s účely jiných ustanovení daného zákona

intencionalismus

  • = zákon má být vykládán ve smyslu subjektivníh úmyslu zákonodárce
  • intencionalisté tak právo chápou především jako autoritativní akt
  • (J.Raz: nemá smysl dát osobě nebo kolektivu zákonodárnou pravomoc, pokud zároveň nepředpokládáme, že právo, které tvoří, je zároveň rávem, které chce tvořit)
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code