Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


11. Co je to normativní, narativní koherence?

normativní a narativní koherenci rozlišuje Neil MacCormick

Narativní koherence

  • týká se dokazování - zjišťování faktů a odůvodnění určitého závěru o tom, co se ve skutečnosti stalo
  • mezi alternativními scénáři toho, co se v minulosti stalo, si máme vybrat ten, který je v souladu s dostupnými důkazy a přitom jako celek nejlépe tvoří smysluplný a uvěřitelný příběh
  • negarantuje pravdivost, nicméně v situaci neúplných důkazů či ne zcela spolehlivých důkazních prostředků nemáme k dispozici lepší kritérium

Normativní koherence

  • znamená, že určitá množina norem není jen souborem izolovaných norem, ale společně vytváří racionální systém za účelem realizace určitých hodnot, ve světle kterých pak můžeme ospravedlnit individuální rozhodnutí jako správné

Pramen: Právní myšlení: kritika moralismu/Tomáš Sobek. - Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2011.

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code