Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

teorie-prava:pfuk:logika:zkouska:otazka-11 [2012/05/21 15:18] (aktuální)
Jana Jirková vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +**11. Co je to normativní,​ narativní koherence?​**
  
 +normativní a narativní koherenci rozlišuje Neil MacCormick
 +
 +**Narativní koherence**
 +  * týká se dokazování - zjišťování faktů a odůvodnění určitého závěru o tom, co se ve skutečnosti stalo
 +  * mezi alternativními scénáři toho, co se v minulosti stalo, si máme vybrat ten, který je v souladu s dostupnými důkazy a přitom jako celek nejlépe tvoří smysluplný a uvěřitelný příběh
 +  * negarantuje pravdivost, nicméně v situaci neúplných důkazů či ne zcela spolehlivých důkazních prostředků nemáme k dispozici lepší kritérium
 +
 +**Normativní koherence**
 +  * znamená, že určitá množina norem není jen souborem izolovaných norem, ale společně vytváří racionální systém za účelem realizace určitých hodnot, ve světle kterých pak můžeme ospravedlnit individuální rozhodnutí jako správné
 +
 +
 +Pramen: Právní myšlení: kritika moralismu/​Tomáš Sobek. - Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2011.
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code