Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Toto je starší verze dokumentu!


Název otázky Autor vypracování
1. Co je to právní moralismus?
2. Co je to volné, vázané, racionální rozhodování?
3. Co je to morální realismus?
4. Co je to rozumná neshoda?
5. Co je to právní pluralismus?
6. Co je to hodnotový, etický, morální pluralismus?
7. Co je to morální relativismus?
8. Co je to morální konvencionalismus, kontextualismus?
9. Co je to teze nutného spojení práva a morálky?
10. Co je to morální nonkognitivismus?
11. Co je to normativní, narativní koherence?
12. Co je to textualismus, intencionalismus, funkcionalismus
13. Co je to textualismus, intencionalismus, funkcionalismus
14. Co je to monologismus?
15. Co je to diskurzivní princip?
16. Co je to princip univerzalizace?
17. Co je to teze zvláštního případu (Alexy)?
18. Co je to etický kolektivismus?
19. Co je to etický kolektivismus?
20. Co je to argumentace?
21. Co je to argument (struktura)?
22. Co je to inference, úsudek?
23. Co je to inference, úsudek?
24. Co je to logika?
25. Co je to logika?
26. Co je to Jorgensenovo dilema?
27. Co je to logický pluralismus, monismus?
28. Co jsou to vnitřní, vnější otázky?
29. Co jsou to implicitní premisy?
30. Co je to entyméma? Diana Sýkorová
31. Co je to deduktivní platnost?
32. Co je to induktivní kogence?
33. Co je to konduktivní argumentace?
34. Co je to kaskádová strategie?
35.Co je to argumentace kluzkým svahem?
36.Co je to abdukce?
37. Logická struktura analogie
38. Co je to Humova teze?
39. Co je to naturalistický omyl?
40. Co je to diskurzivní pojem?
41. Co je to diskurzivní pojem?
42. Co je to negativní, umírněný, radikální formalismus?
43. Co je to negativní, pozitivní textualismus?
44.Exegetická škola (stručně).
45. Historická škola právní (stručně).
46.Škola volného práva (stručně).
47. Co je to volné právo?
48. Zájmová jurisprudence (stručně).
49. Hodnotová jurisprudence (stručně)
50. Soudcovský intuicionismus (hunch theory).
51. Co je to Benthamova formule?
52. Co je to Radbruchova formule?
53. Co je to teorie uznání?
54. Co je to normativní síla fakticity (Jellinek)?
55. Co je to paradox neomezené demokracie?
56.Co je to retributivismus?
57. Co je to absolutní, prahový deontologismus?
58.Co je to Pareto-efektivnost?
59. Co je to Kaldor-Hicksova efektivnost?
60. Co je to pozitivní morálka?
61. Co je to právní formalismus?
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code