Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Logika pro právníky

  • Pro přípravu některých otázek byly použity otázky z minulých ročníků či poznámky z internetu. Nestyďte se použít různé zdroje, klidně wikipedii, o mnohém vůbec na seminářích neříkal. JD
  • Vše v jednom souboru logika.docx
Název otázky
1. Co je to právní moralismus?
2. Co je to volné, vázané, racionální rozhodování?
3. Co je to morální realismus?
4. Co je to rozumná neshoda?
5. Co je to právní pluralismus?
6. Co je to hodnotový, etický, morální pluralismus?
7. Co je to morální relativismus?
8. Co je to morální konvencionalismus, kontextualismus?
9. Co je to teze nutného spojení práva a morálky?
10. Co je to morální nonkognitivismus?
11. Co je to normativní, narativní koherence?
12. Co je to textualismus, intencionalismus, funkcionalismus
13. Co je to právo jako integrita (Dworkin)?
14. Co je to monologismus?
15. Co je to diskurzivní princip?
16. Co je to princip univerzalizace?
17. Co je to teze zvláštního případu (Alexy)?
18. Co je to etický kolektivismus?
19. Co je to ideální diskurz?
20. Co je to argumentace?
21. Co je to argument (struktura)?
22. Co je to inference, úsudek?
23. Co je to výrok, tvrzení, soud?
24. Co je to logika?
25. Co je to logická konstanta?
26. Co je to Jorgensenovo dilema?
27. Co je to logický pluralismus, monismus?
28. Co jsou to vnitřní, vnější otázky?
29. Co jsou to implicitní premisy?
30. Co je to entyméma?
31. Co je to deduktivní platnost?
32. Co je to induktivní kogence?
33. Co je to konduktivní argumentace?
34. Co je to kaskádová strategie?
35. Co je to argumentace kluzkým svahem?
36. Co je to abdukce?
37. Logická struktura analogie
38. Co je to Humova teze?
39. Co je to naturalistický omyl?
40. Co je to diskurzivní pojem?
41. Co je to teoretická neshoda (Dworkin)?
42. Co je to negativní, umírněný, radikální formalismus?
43. Co je to negativní, pozitivní textualismus?
44. Exegetická škola (stručně).
45. Historická škola právní (stručně).
46. Škola volného práva (stručně).
47. Co je to volné právo?
48. Zájmová jurisprudence (stručně).
49. Hodnotová jurisprudence (stručně)
50. Soudcovský intuicionismus (hunch theory).
51. Co je to Benthamova formule?
52. Co je to Radbruchova formule?
53. Co je to teorie uznání?
54. Co je to normativní síla fakticity (Jellinek)?
55. Co je to paradox neomezené demokracie?
56. Co je to retributivismus?
57. Co je to absolutní, prahový deontologismus?
58. Co je to Pareto-efektivnost?
59. Co je to Kaldor-Hicksova efektivnost?
60. Co je to pozitivní morálka?
61. Co je to právní formalismus?
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code