Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Zadání zápočtů LS 2014

Varianta 1 (28. 5. 2014)

Přesné znění zadání:

A) Stručně vysvětlete pojmy:

 1) diskurzivní teorie
 2) právní princip u Dworkina
 3) základní norma (Grundnorm)

B) Testové otázky (zakroužkujte správnou odpověď či více správných odpovědí)

 4) Které z následujících principů patří mezi Fullerovy principy vnitřní morálky práva?
 a) právo má být obecné
 b) právo má být spravedlivé
 c) právo nemá být retroaktivní
 d) právo nemá požadovat nemožné
 

5) Které z následujících autorů řadíme k iusnaturalismu?

 a) Tomáš Sobek
 b) Tomáš Akvinský
 c) Herbert Hart
 d) John Finnis 
 

6.) Kteří z následujících autorů se jsou představiteli ekonomické analýzy práva?

 a) Ronald Dworkin
 b) Robert Alexy
 c) Richard Posner
 d) Karl Llewellyn
 
 

C) Napište jednostránkovou esej na jedno ze dvou nabízených témat.

 I) Pojem pramene práva v různých směrech právní filosofie
 II) Přibližování iusnaturalismu a iuspozitivismu vc moderní právní filosofii
 

Varianta 2 (12. 6. 2014)

Přesné znění zadání:

A) Stručně vysvětlete pojmy:

 1) druhá scholastika
 2) přirozenoprávní základ ABGB
 3) právní pluralismus

B) Testové otázky (zakroužkujte správnou odpověď či více správných odpovědí)

4) Který autor je zastáncem, že na každý právní právní problém existuje jedno správné řešení?
 a) Lewellyn
 b) Hart
 c) Dworkin
 d) Fuller
 
5) Kdo je sofista?
 a) Epikureis
 b) Platon
 c) Thrasymachos
 d) Seneca
 
 6.) Kdo napsal Knihy šestery o obecných věcech křesťanských?
 a) Pavel Stránský
 b) Jan Hus
 c) Tomáš Štítný ze Štítného
 d) Petr Chelčický
 

C) Napište jednostránkovou esej na jedno ze dvou nabízených témat.

  I) Kritika normativismu
 II) Radbruchovo pojetí vztahu práva a spravedlnosti a jeho kritika
 

Varianta 3 (16.6.2014)

1) vysvětlit pojmy:
a) právní exegeze
b) Critical Law Studies
c) Coaseho teorém

2) testové otázky:
a) představitelé právního normativismu (správně: Weyr, Kelsen)
b) kdo žil v 21.století (správně: Dworkin, dále byl na výběr Thibaut, Llewellyn a Kelsen)
c) kdo napsal Pojem práva (správně: Hart)

3) vybrat si jedno z témat na esej:
a) ekonomická analýza práva
b) právněpozitivistické a realistické pojetí interpretace

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code