Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Zadání zápočtů LS 2012

Varianta 1 (18. 5. 2012)

Otevřené otázky:

 1. diskurz v právní filosofii
 2. distributivní spravedlnost
 3. smíšená ústava

Multiple choice:

 1. Kdo zastával jednoznačné řešení každé právní otázky? (Savigny, Hart, Dworkin, ?);
 2. Ve kterém století bylo positivní právo nejsilnější? (17.,18.,19.,20,);
 3. Carl Schmitt napsal (Pojem politična, Pojem politiky, Teorie(?) partizána)

Témata pro esej:

 1. úspěchy a neúspěchy normativismu
 2. význam přirozenoprávního myšlení v současnosti

Varianta 2 (25. 5. 2012)

Otevřené otázky:

 1. grundnorma
 2. zájmová jurisprudence
 3. Jeremy Bentham

Multiple choice:

 1. Kdo polemizoval s Hartem? (Dworkin, Fuller)
 2. Kdo napsal boj o právo? (Jhering)
 3. Na co navazovali právní normativisté? (Kant)

Témata pro esej:

 1. právní pozitivismus a realismus
 2. výzvy ekonomické analýzy pro dnešní právo

Varianta 3 (15. 6. 2012)

Varianta 4 (26. 6. 2012)

Otevřené otázky:

 1. Diké
 2. duch národa (Volksgeist)
 3. Lon Fuller

Multiple choice:

 1. Kdo rozpracoval restitutivní právo? (Durkheim, Weber, Ehrlich);
 2. Svatý Augustýn (žil na přelomu letopočtu, studoval Aristotela, napsal O obci boží);
 3. Normativní škola pracovala (v souladu s přirozeným právem, scientisticky, v souladu se sociologickými postupy)

Témata pro esej:

 1. přirozené právo a jeho kritika
 2. je právo minimum morálky?
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code