Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Právní filozofie, přednáška 9

Diskursivní teorie právní argumentace

 • z nejvlivnějších teorií právní argumentace
 • ovlivňuje rozhodování českých i evropských soudů
 • Jürgen Habermas - zavádí do věd moderní diskurs
 • Robert Alexy - aplikuje jeho teorii na právo
 • právo - produkt disputace, výměny názorů - jak u interpretace, tak u tvorby
 • než soudce přijme nějaký výklad, má proběhnout výměna názorů (soudcovská deliberace - tajná, nekontrolovatelná) i s jinými účastníky řízení, stranami
 • → praktické konsekvence - když názor soudce překvapí všechny relevantní procesní strany, je to považováno za protiustavní - zrušitelné ÚS
 • strany mají být subjekty, ne objekty řízení - i ÚS to musí dodržovat - tlačen do toho Štrasburkem
 • nemožnost se vyjádřit je ztráta šance být účastníkem dotváření práva
 • doktrína rovnosti zbraní v trestním řízení (ESLP to rozvíjel)
 • do značné míry diskursivní teorie reflektuje soudní praxi, popisuje ji → ovlivňuje ji
 • vychází z toho, že diskuse o právu, aby byla racionální, musí naplňovat základní pravidla:
  • uvedení všech argumentů - díky odkrytí mohou být vyvráceny, ukázat se nesmyslné (vrcholný soud téměř nikdy a nikde nerozhoduje samosoudcem, ale v senátech)
  • → v rozhodnutí musí být všechny relevantní argumenty
 • druhy argumentů:
  • ty, které je vždycky nutno použít - nezbytné
  • v právu neplatné, mimo mísu - právo je plné fikcí, nelze proto argumentovat např. že Brožová už byla odvolána z funkce, a proto se nemůže vrátit
 • bez minimálního konsenzu nemohou právníci existovat
 • 3 zóny:
  • diskursivně nutné - co určitě platí
  • diskursivně možné - co tak být může
  • diskursivně nemožné - co tak určitě není
  • neurčitá oblast (šedá zóna) se má snižovat
  • př. nález o stavebním spoření - nepřekvapí, že balíček zákonů byl zrušen, protože legislativní nouzi už ÚS posuzoval (z diskursivně neurčitého → nutné)
   • nové - otázka nepravé retroaktivity
  • extrémní názory - má špatný právník
  • nejlepší právník - z roviny nemožného něco přenese do nutné nebo šedé zóny
  • ty hranice se neustále vyvíjí, jsou zpochybňovány
  • mapování argumentů, které můžeme použít
  • mapování síly argumentů navzájem
 • soudní praxe - v hodnocení argumentů hraje roli právní kultura
  • Francie - stručná, axiomatická rozhodnutí (2-3 strany)
   • v 19. století vytvořeni generální advokáti - píší stanoviska, v detailech vysvětlují a předkládají soudům argumenty, proč rozhodnout určitým způsobem
  • Německo (i ČR) - rozhodnutí argumentativnější, diskursivnější, delší, odkazy na zdroje
   • použití i argumentů, které mohou být použity
   • délka má přispívat k přesvědčivosti nálezu
  • krátkost - rozhodnutí vychází ze suveréna, opírá se o jeho legitimitu → proto je správné
 • snaha vnímat argumentaci jako autoritativní proces (ne autoritářský - v něm poslouchání stran není potřeba)
 • diskusi ukončí soudní rozhodnutí
 • autoritářská - stanoviska NS, NSS - vydáno bez ohledu na individuální realitu kauzy; ke sjednocení sporné interpretace; (ovlivnila tu kauzu zastřelených utíkajících zlodějů)
  • něco negativního
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code