Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Právní filozofie, přednáška 7

Právní realismus a kritická studia právní

Právní realismus

 • právně teoretický směr, dominoval ve 20. - 40. letech v USA
 • až do současnosti v mainstreamovém právním diskursu
 • vyhraňuje se vůči dominantnímu právnímu pozitivismu v 19. století - že právo je dedukovatelné, vyvoditelné z daných právních předpisů
 • navazuje i na evropské kořeny - evropská právní sociologie (E. Ehrlich)
  • Ehrlich si všiml, že ABGB na Bukovině vypadá aplikovaný úplně jinak než třeba v Předlitavsku - čím to je? - právo je odrazem společnosti - stejný text znamená někde jinde něco jiného - hereze v té době
 • americký právní realismus
  • reakce na:
   • 1) fenomén formalistické aplikace ústavy (zejména NS) - mechanický přístup - zrušování jakýchkoliv regulatorních zásahů - dáno ideologickými názory soudců; pro reakci na hospodářskou krizi efektivní víc regulace
   • 2) pozitivistický přístup k interpretaci common law
    • specifická verze založená na výkladu precedentů
    • lze ho vyinterpretovat - nalézt základní principy (z vhodných precedentů induktivní metodou vyabstrahovat základní principy)
  • takhle jednoduše to nejde
   • ve skutečnosti právo do značné míry vytvářeno osobností soudců
  • realisty spojuje zdůrazňování role soudců
 • právo - souhrn předpovědí o tom, jak budou rozhodovat soudy kauzy
  • Oliver Wendell Holmes
  • to je advokátský pohled na právo
  • soudci tahle definice nepomůže
  • jen parciální chápání práva, ale něco to o něm vypovídá
 • na právo nejlépe nahlížet pohledem zlého muže - co se mu stane, když právo poruší
 • význam sociologických aspektů
  • př. kauza o ústavnosti právní regulace před NS v USA (1905)
   • stát Oregon chtěl regulovat pracovní dobu pradlen na max. 60 hodin týdně
   • zásah do svobody smluvních stran
   • Louis Brandeis - právník hájící Oregon argumentoval pomocí znalců - lékaře - aby popsal dopad na zdraví pradlen → uspěl
   • diskuse o tom, zda se vůbec dá přijmout takový argument (pomocí znalců) - soudci došli k tomu, že ano
   • agument směřoval k teleologickému pozadí zákona
   • termín Brandeis brief - svědčí pro prokázání účelu zákona
 • ÚS dnes postupuje v podstatě podobně
  • u nás je někým stále ještě považováno za kontroverzní, pokud ÚS pozve premiéra a ptá se na cíl, funkce zákona
  • u zdravotnických poplatků ÚS zjišťoval, co je smyslem poplatků, důvodová zpráva k tomu moc neřekla → přišel Julínek
  • ÚS si nechává vypracovat analýzy odborníků
 • k použití zásady proporcionality je v některých případech třeba ptát se odborníků
 • u očkování si ÚS nechal zpracovat studii u hygienika (co se stane, když se pár lidí neproočkuje, proč je třeba nějaký typ očkování)
  • je povinnost očkování, ale při konzistentním postoji člověka proti tomu ho nelze sankcionovat
 • v Polsku se odborné posudky aplikují mnohem častěji
 • nejdůležitější aspekt - právo není nikdy samo, hermeticky uzavřeno od jiných věd
  • x právní formalismus - je snad právo samoúčelem? - má přece sloužit společenskému účelu
 • Jeremy Frank
  • důvodem komplikovanosti práva - nejistota o tom, co se stalo, jak dopadne dokazování před soudem, zda se nám podaří dokázat, co se stalo - questio facti
  • jádro dokazování - před prvoinstančními soudy
  • kritika druhého směru realismu v tom přílišném zdůrazňování NS
  • studovat právo jen prostřednictvím NS je hloupost
 • Karl Llewellyn
  • všestranný právník, spoluzakladtel právní antropologie
  • napsal americký obchodní zákoník
  • právo nutno studovat zejména prostřednictvím rozhodnutí NS
  • komplikovanost práva kvůli přílišnému důrazu na formální aspekt
  • vykládat právo formálními metodami lze jen do jisté míry
   • k úplnosti třeba přihlížet k účelu, fungování v realitě
  • velmi akceptuje autonomní normotvorbu
  • v obchodní praxi se normy uzpůsobují praxi - např. leasing, franchising
  • právo netvořeno pouze v parlamentech, dotvářeno svými adresáty
  • obchodní zákoník - v 1. článku napsal, že při výkladu normy je nutno na 1. místě přihlížet k účelu normy, na 2. místě k ustálené praxi (i správní)
  • zastánce teleologického přístupu k právu
 • právní realismus jako směr mizí v 50. letech
  • část se radikalizuje
   • kritika práva - je tak otevřené, že je to 1 velký švindl na normální lidi, nelze generovat jednoznačné závěry; právníci jsou největší obětí toho švindlu - sami mu věří
  • část se stává mainstreamem (Llewellyn v pozdních pracech)
   • Llewellyn - právo je otevřené - závěry nevyplývají jen z textu právních norem
  • právo lze vykládat předvídatelně

Kritická studia právní

 • vznik v 60. letech
 • levicově vyhraněný směr, navazuje na marxismus (ne na východoevropský komunismus)
 • navazují na extrémnější směry právního realismu
 • kritika role ÚS - sofistikovanější (než třeba z Hradu)
  • Mark Tushnet - ústava - otevřená - operace s neurčitými pojmy → manipulace
   • demokracie s tím není v souladu
   • přezkum ústavnosti soudy by měl být nahrazen referendy (říkají to i někteří konzervativci - např. předseda NS USA - omezení aktivismu justice a přenechání ho společnosti)
 • dál se diverzifikují
  • snaha myslet o právu jinak než právně normaticky
  • právní feminismus - jaké důsledky má skutečnost, že na vývoji práva se dlouhou dobu podíleli pouze muži
   • → právní normy výsledkem mužského pohledu na svět
    • např. ustanovení o nutné obraně - předpokládají souboj dvou rovnoprávných rivalů, nespadá pod to týrání partnerky
 • argumenty pro porotu - vyvažují, že soudce je většinou bílý muž, protestant
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code