Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

statoveda [2017/01/22 11:41] (aktuální)
194.228.32.68 vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +ZADÁNÍ TESTŮ ZE STÁTOVĚDY ZS 2016/2017
 +
 +11.1. 2017
 +
 +1) Co je to kontrasignace (a pak něco ve smyslu toho jako proč ji vůbec máme)\\
 +2) Co je to suverenita státu (+ ještě nějaké doplňující otázky, už si nepamatuju)\\
 +3) Rozdíl mezi antickým pojetím demokracie a státní moci (viz odkaz Aristotela) a liberálně demokratickým pojetím (3 body)\\
 +4) Jak může hlava státu pozbýt svoji funkci?\\
 +5) Jak jsou stanovovány hranice volebních okrsků v demokratickém zřízení a jaké principy musíme následovat při jejich určování?​\\
 +6) Jakými instituty je zaručeno právo na místní samosprávu?​\\
 +7) Jaké vlastnosti musí mít ústava, aby byla dostatečně stabilní? Co je to polylegální ústava? Jakou má ústava obvykle strukturu? (3 body)\\
 +8) Jaké jsou důvody toho, že některé parlamenty mají dvě komory?
 +
 +18.1. 2017
 +
 +1 - podstata konfederace\\
 +2 - kreační pravomoce parlamentu\\
 +3 - dekolonizace - vnitřní a vnější následky na stát\\
 +4 - vertikální a horizontální působnost lidských práv (wtf)\\
 +5 - ius soli a ius sanguinis - co to je a rozdím mezi nimi\\
 +6 - 4 způsoby dosazováni do funkcí a stručný popis\\
 +7 - koncept dělby moci v historii a jeho role v moderním demokratickém systému\\
 +8 - neliberální demokratické režimy - znaky, konktrétní příklady a formy institucionalizace
 +
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code