Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška

Veřejná část

Veřejná státnice - Ústavní právo

Otázka Vypracoval Zk.
1. Předmět a prameny z ústavního práva; vztah Ústavy ČR a jiných součástí ústavního pořádku
2. Ústava ČR. Vznik, koncepce, forma, obsah
3. Vztah vnitrostátního a mezinárodní práva v ČR
4. Vstup do EU a dopady na ústavní systém ČR
5. Kontinuita a diskontinuita v ústavním právu ČR; aktuální význam ústavních tradic
6. Ústavní charakteristika České republiky; uplatnění principu dělby moci v konstrukci Ústavy ČR
7. Suverenita lidu a formy jejího uskutečňování v ČR
8. Volební právo a volební systémy v ČR; zákonná úprava a nálezy ÚS
9. Soudní přezkum v otázkách voleb v ČR
10. Zákonodárná moc v ČR
11. Legislativní proces v ČR
12. Publikace zákonů a jiných pramenů práva v ČR
13. Imunita ústavních činitelů
14. Ustavování do funkcí v ústavním pořádku ČR
15. Prezident republiky
16. Vláda ČR
17. Ústavní soud v ústavním systému a řízení před ním
18. Působnost Ústavního soudu
19. Řízení o ústavních stížnostech před Ústavním soudem
20. Rozhodnutí Ústavního soudu a jejich význam v ústavním právu
21. Prostředky kontroly a dozoru v ústavním systému ČR
22. Územní učlenění státu a ústavní základy územní samosprávy v ČR
23. Zajišťování bezpečnosti v ČR
24. Soudy a právo na soudní a jinou právní ochranu v ČR
25. Státní občanství. Občan jako subjekt základních práv a svobod v ČR
26. Listina základních práv a svobod – vznik, ideové zdroje, postavení v ústavním řádu ČR, obsah, vztah k mezinárodním smlouvám
27. Subjekty práv a svobod v Listině
28. Základní práva a svobody – pojem, prameny, funkce
29. Formy a způsoby omezení základních práv a svobod v ČR
30. Obecná ustanovení Listiny
31. Princip rovnosti a zákaz diskriminace, uplatnění v rozhodování Ústavního soudu
32. Svoboda jednotlivce a její ústavní záruky v ČR
33. Vlastnické právo a jeho ústavní záruky v ČR
34. Svoboda projevu a právo na informace v ČR
35. Politická práva v Listině – subjekt, obsah, omezení, záruky
36. Ústavní ochrana menšin v ČR
37. Politické strany v právním řádu ČR
38. Principy sociálního státu v Listině
39. Právo sdružovat se v Listině a jeho záruky
40. Prostředky ochrany základních práv a svobod (mezinárodní, institucionální, procesní)
2014/05/03 13:30 · Michal Tuláček

Veřejná státnice - trestní právo

2015/01/11 12:02 · Michal Tuláček

Veřejná státnice - správní právo

2015/01/11 12:01 · Michal Tuláček

Soukromá část

Soukromá státnice - občanské právo

2015/01/11 11:59 · Michal Tuláček

Soukromá státnice - obchodní právo

2015/01/11 11:57 · Michal Tuláček

Diplomová práce

Oborová část

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code