Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
start [2014/05/28 09:43]
Michal Tuláček stará verze byla obnovena (2014/05/03 14:35)
start [2016/10/10 00:10] (aktuální)
Michal Tuláček
Řádek 1: Řádek 1:
 +<​html></​p><​div style="​display:​none">​
 +====== Ius Wiki ======
 +</​div>​
 +<h1 class="​sectionedit1"><​a name="​ius_wiki"​ id="​ius_wiki">​Ius Wiki</​a></​h1>​
 +<​p>​Wiki s otevřenými studijními materiály pro studenty právnických fakult. Neváhejte se zapojit!</​p>​
 +<table width="​100%">​
 +<tr>
 +<th style="​border-right:​ 1px solid #​DEE7EC"​ width="​40%">​Okruhy</​th>​
 +<td rowspan="​2">​
 +</​html>​
 +<​html><​div style="​font-size:​ 1.1em; font-weight:​ bold; text-align: center;">​Zapojte se!</​div><​p></​html>​
 +Editujte s odvahou. Rychlomanuál pro vkládání příspěvků na IUS WIKI naleznete [[vseobecne:​navod|zde]]
 +<​html></​p><​div style="​border-top:​ solid 1px #ddd; padding-top:​ 5px; font-size: 1.1em; font-weight:​ bold; text-align: center;">​Vypracované otázky ke zkouškám</​div><​p></​html>​
 +Přidejte se také k jejich vypracování! Pokračujte [[:​vseobecne:​jaknaotazky|zde]]
 +<​html></​p><​div style="​border-top:​ solid 1px #ddd; padding-top:​ 5px; font-size: 1.1em; font-weight:​ bold; text-align: center;">​Aktuality fakulty</​div></​html>​
 +{{rss>​http://​www.prf.cuni.cz/​rss/​Aktuality/​}}
 +<​html><​div style="​border-top:​ solid 1px #ddd; padding-top:​ 5px; font-size: 1.1em; font-weight:​ bold; text-align: center;">​Jiné právo</​div></​html>​
 +{{rss>​http://​jinepravo.blogspot.com/​feeds/​posts/​default?​alt=rss}}
 +<​html><​div style="​border-top:​ solid 1px #ddd; padding-top:​ 5px; font-size: 1.1em; font-weight:​ bold; text-align: center;">​Nově účinné předpisy (zákonyprolidi.cz)</​div></​html>​
 +{{rss>​http://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​nove-ucinne.rss}}
 +<​html><​div style="​border-top:​ solid 1px #ddd; padding-top:​ 5px; font-size: 1.1em; font-weight:​ bold; text-align: center;">​Nově vyhlášené předpisy (zákonyprolidi.cz)</​div></​html>​
 +{{rss>​http://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​nove-predpisy.rss}}
 +<​html>​
 +</td>
 +<td rowspan="​2">​
 +<​html><​div style="​font-size:​ 1.1em; font-weight:​ bold; text-align: center;">​Doktorandský kalendář</​div><​p></​html>​
 +Celý kalendář [[:​phd:​kalendar|zde]]
  
 +<gcal mode=month pages=(phd:​kalendar) compact>
 +<​html>​
 +</td>
 +</tr>
 +<tr>
 +<td style="​border-right:​ 1px solid #​DEE7EC">​
 +
 +<style type="​text/​css">​
 +#​titulka-odkazy div {
 +    font-size: 1.1em;
 +    font-weight: ​ bold;
 +    margin-bottom: ​ 5px;
 +    border-bottom:​ solid 1px #436976;
 +    padding: 5px 0;
 +}
 +
 +#​titulka-odkazy div span {
 +    font-size: 0.9em;
 +    font-weight: ​ normal;
 +}
 +</​style>​
 +
 +<div id="​titulka-odkazy">​
 +<div>
 +<a href="/​pruvodce-studiem">​Průvodce studiem<​br />
 +<​span>​PF UK | PF MU | PF UP | PF ZČU</​span></​a>​
 +</​div>​
 +
 +<div>
 +<a href="/​evropske-pravo/">​Evropské právo</​a>​
 +</​div>​
 +
 +<div>
 +<a href="/​financni-pravo/">​Finanční právo</​a>​
 +</​div>​
 +
 +<div>
 +<a href="/​mezinarodni-pravo/">​Mezinárodní právo<​br />
 +<​span>​Mezinárodní právo veřejné | Mezinárodní odzbrojení</​span></​a>​
 +</​div>​
 +
 +<div>
 +<a href="/​mps/">​Mezinárodní právo soukromé<​br />
 +<​span>​Mezinárodní právo soukromé | Mezinárodní právo procesní | Evropské mezinárodní právo soukromé</​span></​a>​
 +</​div>​
 +
 +<div>
 +<a href="/​obcanske-pravo/">​Občanské právo<​br />
 +<​span>​Občanské právo hmotné | Občanské právo procesní | Rodinné právo | Zdravotnické právo</​span></​a>​
 +</​div>​
 +
 +<div>
 +<a href="/​obchodni-pravo/">​Obchodní právo</​a>​
 +</​div>​
 +
 +<div>
 +<a href="/​pracovni-pravo/">​Pracovní právo<​br />
 +<​span>​Pracovní právo | Flexicurita | Zaměstnanost</​span></​a>​
 +</​div>​
 +
 +<div>
 +<a href="/​historie/">​Právní historie<​br />
 +<​span>​České právní dějiny | Světové právní dějiny | Americké právní dějiny | Dějiny právních profesí</​span></​a>​
 +</​div>​
 +
 +<div>
 +<a href="/​nehmotne-statky/">​Práva k nehmotným statkům<​br />
 +<​span>​Autorské právo | Patentové právo | Průmyslové vzory | Ochranné známky</​span></​a>​
 +</​div>​
 +
 +<div>
 +<a href="/​socialni-zabezpeceni/">​Právo sociálního zabezpečení<​br />
 +<​span></​span></​a>​
 +</​div>​
 +
 +
 +<div>
 +<a href="/​zivotni-prostredi/">​Právo ochrany životního prostředí<​br />
 +<​span></​span></​a>​
 +</​div>​
 +
 +<div>
 +<a href="/​rimske-pravo/">​Římské právo</​a>​
 +</​div>​
 +
 +<div>
 +<a href="/​spravni-pravo/">​Správní právo<​br />
 +<​span>​Správní právo procesní | Správní právo hmotné | Správní trestání | Právo na informace</​span></​a>​
 +</​div>​
 +
 +<div>
 +<a href="/​teorie-prava/">​Teorie práva<​br />
 +<​span>​Teorie práva | Právní filosofie | Logika pro právníky</​span></​a>​
 +</​div>​
 +
 +<div>
 +<a href="/​trestni-pravo/">​Trestní právo<​br />
 +<​span>​Trestní právo hmotné | Trestní právo procesní | Kriminologie | Kriminalistika | Penologie</​span></​a>​
 +</​div>​
 +
 +<div>
 +<a href="/​ustavni-pravo/">​Ústavní právo a státověda<​br />
 +<​span>​Ústavní právo | Státověda | Volební systémy</​span></​a>​
 +</​div>​
 +
 +<div>
 +<a href="/​socialni-vedy/">​Sociální vědy<br />
 +<​span>​Politologie | Psychologie | Sociologie</​span></​a>​
 +</​div>​
 +
 +<div>
 +<a href="/​tnh/">​Teorie národního hospodářství<​br />
 +<​span>​Teorie národního hospodářství | Etika v podnikání | Statistika pro právníky</​span></​a>​
 +</​div>​
 +
 +<div>
 +<a href="/​jazyky/">​Jazyky<​br />
 +<​span>​Angličtina | Němčina | Francouzština | Italština | Ruština</​span></​a>​
 +</​div>​
 +
 +</​div>​
 +</td>
 +</tr>
 +
 +</​table>​
 +</​html>​
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code