Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
start [2013/07/09 16:58]
Štěpán Šnederfler oprava adresy RSS PF UK
start [2016/04/19 09:08]
Michal Tuláček
Řádek 1: Řádek 1:
-<​html></​p>​+<​html></​p><div style="​display:​none">​ 
 +====== Ius Wiki ====== 
 +</div>
 <h1 class="​sectionedit1"><​a name="​ius_wiki"​ id="​ius_wiki">​Ius Wiki</​a></​h1>​ <h1 class="​sectionedit1"><​a name="​ius_wiki"​ id="​ius_wiki">​Ius Wiki</​a></​h1>​
 <​p>​Wiki s otevřenými studijními materiály pro studenty právnických fakult. Neváhejte se zapojit!</​p>​ <​p>​Wiki s otevřenými studijními materiály pro studenty právnických fakult. Neváhejte se zapojit!</​p>​
 <table width="​100%">​ <table width="​100%">​
 <tr> <tr>
-<th style="​border-right:​ 1px solid #​DEE7EC">​Okruhy</​th>​ +<th style="​border-right:​ 1px solid #DEE7EC" width="​40%">​Okruhy</​th>​ 
-<​td ​width="​40%" ​rowspan="​2">​+<td rowspan="​2">​
 </​html>​ </​html>​
 <​html><​div style="​font-size:​ 1.1em; font-weight:​ bold; text-align: center;">​Zapojte se!</​div><​p></​html>​ <​html><​div style="​font-size:​ 1.1em; font-weight:​ bold; text-align: center;">​Zapojte se!</​div><​p></​html>​
Řádek 19: Řádek 21:
 <​html><​div style="​border-top:​ solid 1px #ddd; padding-top:​ 5px; font-size: 1.1em; font-weight:​ bold; text-align: center;">​Nově vyhlášené předpisy (zákonyprolidi.cz)</​div></​html>​ <​html><​div style="​border-top:​ solid 1px #ddd; padding-top:​ 5px; font-size: 1.1em; font-weight:​ bold; text-align: center;">​Nově vyhlášené předpisy (zákonyprolidi.cz)</​div></​html>​
 {{rss>​http://​www.zakonyprolidi.cz/​main/​newrulesrss.ashx}} {{rss>​http://​www.zakonyprolidi.cz/​main/​newrulesrss.ashx}}
 +<​html>​
 +</td>
 +<td rowspan="​2">​
 +<​html><​div style="​font-size:​ 1.1em; font-weight:​ bold; text-align: center;">​Doktorandský kalendář</​div><​p></​html>​
 +Celý kalendář [[:​phd:​kalendar|zde]]
 +
 +<gcal mode=month pages=(phd:​kalendar) compact>
 <​html>​ <​html>​
 </td> </td>
Řádek 41: Řádek 50:
  
 <div id="​titulka-odkazy">​ <div id="​titulka-odkazy">​
 +<div>
 +<a href="/​pruvodce-studiem">​Průvodce studiem<​br />
 +<​span>​PF UK | PF MU | PF UP | PF ZČU</​span></​a>​
 +</​div>​
 +
 <div> <div>
 <a href="/​evropske-pravo/">​Evropské právo</​a>​ <a href="/​evropske-pravo/">​Evropské právo</​a>​
Řádek 52: Řádek 66:
 <a href="/​mezinarodni-pravo/">​Mezinárodní právo<​br /> <a href="/​mezinarodni-pravo/">​Mezinárodní právo<​br />
 <​span>​Mezinárodní právo veřejné | Mezinárodní odzbrojení</​span></​a>​ <​span>​Mezinárodní právo veřejné | Mezinárodní odzbrojení</​span></​a>​
 +</​div>​
 +
 +<div>
 +<a href="/​mps/">​Mezinárodní právo soukromé<​br />
 +<​span>​Mezinárodní právo soukromé | Mezinárodní právo procesní | Evropské mezinárodní právo soukromé</​span></​a>​
 </​div>​ </​div>​
  
 <div> <div>
 <a href="/​obcanske-pravo/">​Občanské právo<​br /> <a href="/​obcanske-pravo/">​Občanské právo<​br />
-<​span>​Občanské právo hmotné | Občanské právo procesní ​| Mezinárodní právo soukromé ​| Rodinné právo | Zdravotnické právo</​span></​a>​+<​span>​Občanské právo hmotné | Občanské právo procesní | Rodinné právo | Zdravotnické právo</​span></​a>​
 </​div>​ </​div>​
  
Řádek 74: Řádek 93:
  
 <div> <div>
-<a href="/​nehmotne-statky/">​Právo ​k nehmotným statkům<​br />+<a href="/​nehmotne-statky/">​Práva ​k nehmotným statkům<​br />
 <​span>​Autorské právo | Patentové právo | Průmyslové vzory | Ochranné známky</​span></​a>​ <​span>​Autorské právo | Patentové právo | Průmyslové vzory | Ochranné známky</​span></​a>​
 </​div>​ </​div>​
Řádek 96: Řádek 115:
 <a href="/​spravni-pravo/">​Správní právo<​br /> <a href="/​spravni-pravo/">​Správní právo<​br />
 <​span>​Správní právo procesní | Správní právo hmotné | Správní trestání | Právo na informace</​span></​a>​ <​span>​Správní právo procesní | Správní právo hmotné | Správní trestání | Právo na informace</​span></​a>​
-</​div>​ 
- 
-<div> 
-<a href="/​tnh/">​Teorie národního hospodářství<​br /> 
-<​span>​Teorie národního hospodářství | Etika v podnikání | Statistika pro právníky</​span></​a>​ 
 </​div>​ </​div>​
  
Řádek 121: Řádek 135:
 <a href="/​socialni-vedy/">​Sociální vědy<br /> <a href="/​socialni-vedy/">​Sociální vědy<br />
 <​span>​Politologie | Psychologie | Sociologie</​span></​a>​ <​span>​Politologie | Psychologie | Sociologie</​span></​a>​
 +</​div>​
 +
 +<div>
 +<a href="/​tnh/">​Teorie národního hospodářství<​br />
 +<​span>​Teorie národního hospodářství | Etika v podnikání | Statistika pro právníky</​span></​a>​
 </​div>​ </​div>​
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code