Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
start [2013/06/07 21:59]
Michal Tuláček stará verze byla obnovena
start [2016/04/19 09:08]
Michal Tuláček
Řádek 1: Řádek 1:
 +<​html></​p><​div style="​display:​none">​
 ====== Ius Wiki ====== ====== Ius Wiki ======
- +</​div>​ 
-Wiki se otevřenými studijními materiály pro studenty právnických fakult. Neváhejte se zapojit! +<h1 class="​sectionedit1"><​a name="​ius_wiki"​ id="​ius_wiki">​Ius ​Wiki</​a></​h1>​ 
- +<​p>​Wiki s otevřenými studijními materiály pro studenty právnických fakult. Neváhejte se zapojit!<​/p>
-<HTML>+
 <table width="​100%">​ <table width="​100%">​
 <tr> <tr>
- +<th style="​border-right:​ 1px solid #DEE7EC" width="​40%">​Okruhy</​th>​ 
-<th style="​border-right:​ 1px solid #​DEE7EC">​Okruhy</​th>​ +<td rowspan="​2">​ 
-<​td ​width="​40%" ​rowspan="​2">​ +</html
-</HTML> +<​html><​div style="​font-size:​ 1.1em; font-weight:​ bold; text-align: center;">​Zapojte se!</div><p></​html>​
- +
-<​html><​div style="​font-size:​ 1.1em; font-weight:​ bold; text-align: center;">​Zapojte se!</​div></​html>​ +
 Editujte s odvahou. Rychlomanuál pro vkládání příspěvků na IUS WIKI naleznete [[vseobecne:​navod|zde]] Editujte s odvahou. Rychlomanuál pro vkládání příspěvků na IUS WIKI naleznete [[vseobecne:​navod|zde]]
- +<html></p><div style="​border-top:​ solid 1px #ddd; padding-top:​ 5px; font-size: 1.1em; font-weight:​ bold; text-align: center;">​Vypracované otázky ke zkouškám</​div><p></​html>​
-<​html><​div style="​border-top:​ solid 1px #ddd; padding-top:​ 5px; font-size: 1.1em; font-weight:​ bold; text-align: center;">​Vypracované otázky ke zkouškám</​div></​html>​ +
 Přidejte se také k jejich vypracování! Pokračujte [[:​vseobecne:​jaknaotazky|zde]] Přidejte se také k jejich vypracování! Pokračujte [[:​vseobecne:​jaknaotazky|zde]]
- +<html></p><div style="​border-top:​ solid 1px #ddd; padding-top:​ 5px; font-size: 1.1em; font-weight:​ bold; text-align: center;">​Aktuality fakulty</​div></​html>​ 
-<​html><​div style="​border-top:​ solid 1px #ddd; padding-top:​ 5px; font-size: 1.1em; font-weight:​ bold; text-align: center;">​Aktuality fakulty</​div></​html>​ +{{rss>​http://​www.prf.cuni.cz/​rss/Aktuality/}}
- +
-{{rss>​http://​www.prf.cuni.cz/​rss.php}} +
 <​html><​div style="​border-top:​ solid 1px #ddd; padding-top:​ 5px; font-size: 1.1em; font-weight:​ bold; text-align: center;">​Jiné právo</​div></​html>​ <​html><​div style="​border-top:​ solid 1px #ddd; padding-top:​ 5px; font-size: 1.1em; font-weight:​ bold; text-align: center;">​Jiné právo</​div></​html>​
- 
- 
 {{rss>​http://​jinepravo.blogspot.com/​feeds/​posts/​default?​alt=rss}} {{rss>​http://​jinepravo.blogspot.com/​feeds/​posts/​default?​alt=rss}}
- 
 <​html><​div style="​border-top:​ solid 1px #ddd; padding-top:​ 5px; font-size: 1.1em; font-weight:​ bold; text-align: center;">​Nově účinné předpisy (zákonyprolidi.cz)</​div></​html>​ <​html><​div style="​border-top:​ solid 1px #ddd; padding-top:​ 5px; font-size: 1.1em; font-weight:​ bold; text-align: center;">​Nově účinné předpisy (zákonyprolidi.cz)</​div></​html>​
- 
 {{rss>​http://​www.zakonyprolidi.cz/​main/​neweffectsrss.ashx}} {{rss>​http://​www.zakonyprolidi.cz/​main/​neweffectsrss.ashx}}
- 
 <​html><​div style="​border-top:​ solid 1px #ddd; padding-top:​ 5px; font-size: 1.1em; font-weight:​ bold; text-align: center;">​Nově vyhlášené předpisy (zákonyprolidi.cz)</​div></​html>​ <​html><​div style="​border-top:​ solid 1px #ddd; padding-top:​ 5px; font-size: 1.1em; font-weight:​ bold; text-align: center;">​Nově vyhlášené předpisy (zákonyprolidi.cz)</​div></​html>​
- 
 {{rss>​http://​www.zakonyprolidi.cz/​main/​newrulesrss.ashx}} {{rss>​http://​www.zakonyprolidi.cz/​main/​newrulesrss.ashx}}
 +<​html>​
 +</td>
 +<td rowspan="​2">​
 +<​html><​div style="​font-size:​ 1.1em; font-weight:​ bold; text-align: center;">​Doktorandský kalendář</​div><​p></​html>​
 +Celý kalendář [[:​phd:​kalendar|zde]]
  
- +<gcal mode=month pages=(phd:​kalendar) compact> 
-<HTML>+<html>
 </td> </td>
 </tr> </tr>
Řádek 59: Řádek 50:
  
 <div id="​titulka-odkazy">​ <div id="​titulka-odkazy">​
 +<div>
 +<a href="/​pruvodce-studiem">​Průvodce studiem<​br />
 +<​span>​PF UK | PF MU | PF UP | PF ZČU</​span></​a>​
 +</​div>​
 +
 <div> <div>
 <a href="/​evropske-pravo/">​Evropské právo</​a>​ <a href="/​evropske-pravo/">​Evropské právo</​a>​
Řádek 70: Řádek 66:
 <a href="/​mezinarodni-pravo/">​Mezinárodní právo<​br /> <a href="/​mezinarodni-pravo/">​Mezinárodní právo<​br />
 <​span>​Mezinárodní právo veřejné | Mezinárodní odzbrojení</​span></​a>​ <​span>​Mezinárodní právo veřejné | Mezinárodní odzbrojení</​span></​a>​
 +</​div>​
 +
 +<div>
 +<a href="/​mps/">​Mezinárodní právo soukromé<​br />
 +<​span>​Mezinárodní právo soukromé | Mezinárodní právo procesní | Evropské mezinárodní právo soukromé</​span></​a>​
 </​div>​ </​div>​
  
 <div> <div>
 <a href="/​obcanske-pravo/">​Občanské právo<​br /> <a href="/​obcanske-pravo/">​Občanské právo<​br />
-<​span>​Občanské právo hmotné | Občanské právo procesní ​| Mezinárodní právo soukromé ​| Rodinné právo | Zdravotnické právo</​span></​a>​+<​span>​Občanské právo hmotné | Občanské právo procesní | Rodinné právo | Zdravotnické právo</​span></​a>​
 </​div>​ </​div>​
  
Řádek 92: Řádek 93:
  
 <div> <div>
-<a href="/​nehmotne-statky/">​Právo ​k nehmotným statkům<​br />+<a href="/​nehmotne-statky/">​Práva ​k nehmotným statkům<​br />
 <​span>​Autorské právo | Patentové právo | Průmyslové vzory | Ochranné známky</​span></​a>​ <​span>​Autorské právo | Patentové právo | Průmyslové vzory | Ochranné známky</​span></​a>​
 </​div>​ </​div>​
Řádek 114: Řádek 115:
 <a href="/​spravni-pravo/">​Správní právo<​br /> <a href="/​spravni-pravo/">​Správní právo<​br />
 <​span>​Správní právo procesní | Správní právo hmotné | Správní trestání | Právo na informace</​span></​a>​ <​span>​Správní právo procesní | Správní právo hmotné | Správní trestání | Právo na informace</​span></​a>​
-</​div>​ 
- 
-<div> 
-<a href="/​tnh/">​Teorie národního hospodářství<​br /> 
-<​span>​Teorie národního hospodářství | Etika v podnikání | Statistika pro právníky</​span></​a>​ 
 </​div>​ </​div>​
  
Řádek 139: Řádek 135:
 <a href="/​socialni-vedy/">​Sociální vědy<br /> <a href="/​socialni-vedy/">​Sociální vědy<br />
 <​span>​Politologie | Psychologie | Sociologie</​span></​a>​ <​span>​Politologie | Psychologie | Sociologie</​span></​a>​
 +</​div>​
 +
 +<div>
 +<a href="/​tnh/">​Teorie národního hospodářství<​br />
 +<​span>​Teorie národního hospodářství | Etika v podnikání | Statistika pro právníky</​span></​a>​
 </​div>​ </​div>​
  
Řádek 151: Řádek 152:
  
 </​table>​ </​table>​
-</HTML>+</html>
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code