Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

spravni-pravo:nss-3-ao-1-2007 [2014/12/23 17:16]
DM vytvořeno
spravni-pravo:nss-3-ao-1-2007 [2014/12/23 19:48] (aktuální)
DM
Řádek 2: Řádek 2:
   * **rozhodujícím kriteriem pro posouzení, zda je příslušný správní akt opatřením obecné povahy**, nejsou materiální znaky (byť je nepochybné,​ že by zákonodárce měl při své legislativní činnosti dbát na to, aby při úpravě tohoto institutu ve zvláštních zákonech byl obsah v souladu s formou), ale rozhodující **je skutečnost,​ zda tuto právní formu pro vydání aktu zvláštní zákon předepisuje**   * **rozhodujícím kriteriem pro posouzení, zda je příslušný správní akt opatřením obecné povahy**, nejsou materiální znaky (byť je nepochybné,​ že by zákonodárce měl při své legislativní činnosti dbát na to, aby při úpravě tohoto institutu ve zvláštních zákonech byl obsah v souladu s formou), ale rozhodující **je skutečnost,​ zda tuto právní formu pro vydání aktu zvláštní zákon předepisuje**
   * **Územní plán** velkého územního celku schválený usnesením zastupitelstva kraje v roce 2006 **není opatřením obecné povahy**, a není zde tedy dána pravomoc soudu dle § 4 odst. 2 písm. c) s. ř. s. k jeho přezkumu v řízení dle § 101a a násl. s. ř. s.   * **Územní plán** velkého územního celku schválený usnesením zastupitelstva kraje v roce 2006 **není opatřením obecné povahy**, a není zde tedy dána pravomoc soudu dle § 4 odst. 2 písm. c) s. ř. s. k jeho přezkumu v řízení dle § 101a a násl. s. ř. s.
 +  * //Pozn.: ÚS pak tento výklad odmítl, viz Pl.ÚS 14/07//
   * //Pozn.: Nový stavební zákon definuje územní plán výslovně jako opatření obecné povahy (§ 43 odst. 4 in fine)//   * //Pozn.: Nový stavební zákon definuje územní plán výslovně jako opatření obecné povahy (§ 43 odst. 4 in fine)//
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code