Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

spravni-pravo:nss-10-1-2003 [2014/12/24 13:19] (aktuální)
DM vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Komp 1/2003 - 27 - Kompetenční žaloba ====== 
 +  * zda má rozhodovat Ministerstvo vnitra nebo BIS 
 +  * ani jeden není samosprávný orgán -> v úvahu připadá jen 97/1 c) s.ř.s. 
 +  * Kompetenční spor ve smyslu § 97 odst. 1 písm. c) s. ř. s. může pojmově vzniknout jen mezi ústředními správními úřady. 
 +  * Ústředními správními úřady (ústřední orgány státní správy) jsou jen ty ústřední orgány státní správy, které jsou zákonem za takové prohlášeny. Ze zákona ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a dalších zákonů plyne, že zatímco **Ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy, B. i. s. jím nebyla a není.** 
 +  * **Spor mezi Ministerstvem vnitra a Bezpečnostní informační službou**, která ústředním správním úřadem není, o to, kdo má rozhodnout ve věci příspěvku za službu bývalého příslušníka Federální bezpečnostní informační služby, **proto není sporem mezi ústředními správními úřady a pravomoc Nejvyššího správního soudu takový spor rozhodnout není podle zákona dána**. Žalobu v takové věci podanou proto Nejvyšší správní soud odmítne jako nepřípustnou podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s.
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code