Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

spravni-pravo:nss-1-ao-1-2005 [2014/12/22 02:20]
DM vytvořeno
spravni-pravo:nss-1-ao-1-2005 [2014/12/23 15:55] (aktuální)
DM
Řádek 7: Řádek 7:
     * 1) v přezkumu __pravomoci__ správního orgánu vydat opatření obecné povahy     * 1) v přezkumu __pravomoci__ správního orgánu vydat opatření obecné povahy
     * 2) v přezkumu otázky, zda správní orgán při vydávání opatření obecné povahy __nepřekročil meze__ zákonem vymezené __působnosti__ (jednání ultra vires)     * 2) v přezkumu otázky, zda správní orgán při vydávání opatření obecné povahy __nepřekročil meze__ zákonem vymezené __působnosti__ (jednání ultra vires)
 +      * OOP mohou správní orgány vydávat výhradně v zákonem vymezených věcných oblastech a ke konkretizaci práv a povinností vyplývajících ze zákona
 +      * v soukromém právu předpokladem zániku právního vztahu je projev souladné vůle obou smluvních stran
 +      * právní následek v podobě „pozbytí účinnosti smlouvy“ s přenesením telefonního čísla nespojuje ani zákon o elektronických komunikacích,​ ani směrnice o univerzální službě a ani jiný právní předpis (tedy ani občanský zákoník jako obecný soukromoprávní předpis, či obchodní zákoník)
     * 3) v přezkumu otázky, zda opatření obecné povahy bylo __vydáno zákonem stanoveným postupem__     * 3) v přezkumu otázky, zda opatření obecné povahy bylo __vydáno zákonem stanoveným postupem__
     * **materiální kritéria:​**     * **materiální kritéria:​**
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code