Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

spravni-pravo:iv-us-158-1999 [2014/12/21 18:58] (aktuální)
DM vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== IV.ÚS 158/99 ze dne 25. 5. 1999 - K povaze posudků, stanovisek a vyjádření orgánů státní správy ====== 
 +  * **Posudky, stanoviska či vyjádření** vykonavatelů veřejné správy, jejichž účelem je uplatnění hledisek ochrany zájmů, které tito vykonavatelé reprezentují,​ **nejsou** praxí ani teorií **považovány za rozhodnutí**. 
 +  * **řadí se mezi tzv. jiné správní úkony**, které nezakládají,​ nemění, neruší ani autoritativně nepotvrzují konkrétní právní vztahy 
 +  * napadené stanovisko je tedy jen jedním z podkladů pro rozhodnutí orgánu státní správy a jakkoli může ovlivnit rozhodnutí správního orgánu, nemůže být s ohledem na tuto svoji povahu předmětem přezkumu Ústavním soudem, neboť samo o sobě nezasahuje do Ústavou chráněných práv či svobod stěžovatele 
 +  *  výhrady a námitky týkající se nepřesně či neúplně zjištěného stavu věcí může stěžovatel nepochybně uplatnit v rámci probíhajícího správního řízení, s případným využitím opravných prostředků,​ resp. žaloby ve správním soudnictví
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code