Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
spravni-pravo:eulp-spacek [2014/12/21 00:34]
DM
spravni-pravo:eulp-spacek [2014/12/21 00:35] (aktuální)
DM
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Špaček, s.r.o v. Česká republika - K pramenům práva ====== ====== Špaček, s.r.o v. Česká republika - K pramenům práva ======
  
-  * Společnost Špaček, s.r.o. si stěžovala,​ že dodatečné vyměření důchodové daně a penále národními orgány porušilo její právo podle článku 1 Protokolu č. 1 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod ​(právo pokojně užívat svůj majetek)+  * Společnost Špaček, s.r.o. si stěžovala,​ že dodatečné vyměření důchodové daně a penále národními orgány porušilo její právo podle článku 1 Protokolu č. 1 k EÚLP (právo pokojně užívat svůj majetek)
   * předpisy vydané Ministerstvem financí byly uveřejněné ve Finančním zpravodaji   * předpisy vydané Ministerstvem financí byly uveřejněné ve Finančním zpravodaji
   * i když byly určeny veřejnosti,​ ani Zásady ani Postup přechodu nebyly uveřejněny v plném znění ani oznámeny ve Sbírce zákonů formou vyhlášky nebo výnosu. Nemohly proto představovat všeobecně závazné právní předpisy ve smyslu zákona o Sbírce zákonů. Soud však připomíná,​ že termín "​zákon"​ musí být interpretován ve svém věcném smyslu a ne ve smyslu formálním. Soud dále připomíná,​ že Úmluva neobsahuje žádné specifické požadavky na stupeň publicity jednotlivých předpisů.   * i když byly určeny veřejnosti,​ ani Zásady ani Postup přechodu nebyly uveřejněny v plném znění ani oznámeny ve Sbírce zákonů formou vyhlášky nebo výnosu. Nemohly proto představovat všeobecně závazné právní předpisy ve smyslu zákona o Sbírce zákonů. Soud však připomíná,​ že termín "​zákon"​ musí být interpretován ve svém věcném smyslu a ne ve smyslu formálním. Soud dále připomíná,​ že Úmluva neobsahuje žádné specifické požadavky na stupeň publicity jednotlivých předpisů.
   * Finanční zpravodaj byl distribuován,​ jako Sbírka zákonů, předplatitelům a v prodejnách SEVT a.s. Finanční zpravodaj č. 5 a 6/7 měly tedy stejnou publicitu jako Sbírka zákonů.   * Finanční zpravodaj byl distribuován,​ jako Sbírka zákonů, předplatitelům a v prodejnách SEVT a.s. Finanční zpravodaj č. 5 a 6/7 měly tedy stejnou publicitu jako Sbírka zákonů.
   * závěr: Postup přechodu byl dostatečně dostupný a předvídatelný a zásah, který je předmětem stížnosti,​ byl dostatečně právně zdůvodněn českým právem   * závěr: Postup přechodu byl dostatečně dostupný a předvídatelný a zásah, který je předmětem stížnosti,​ byl dostatečně právně zdůvodněn českým právem
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code