Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Špaček, s.r.o v. Česká republika - K pramenům práva

  • Společnost Špaček, s.r.o. si stěžovala, že dodatečné vyměření důchodové daně a penále národními orgány porušilo její právo podle článku 1 Protokolu č. 1 k EÚLP (právo pokojně užívat svůj majetek)
  • předpisy vydané Ministerstvem financí byly uveřejněné ve Finančním zpravodaji
  • i když byly určeny veřejnosti, ani Zásady ani Postup přechodu nebyly uveřejněny v plném znění ani oznámeny ve Sbírce zákonů formou vyhlášky nebo výnosu. Nemohly proto představovat všeobecně závazné právní předpisy ve smyslu zákona o Sbírce zákonů. Soud však připomíná, že termín „zákon“ musí být interpretován ve svém věcném smyslu a ne ve smyslu formálním. Soud dále připomíná, že Úmluva neobsahuje žádné specifické požadavky na stupeň publicity jednotlivých předpisů.
  • Finanční zpravodaj byl distribuován, jako Sbírka zákonů, předplatitelům a v prodejnách SEVT a.s. Finanční zpravodaj č. 5 a 6/7 měly tedy stejnou publicitu jako Sbírka zákonů.
  • závěr: Postup přechodu byl dostatečně dostupný a předvídatelný a zásah, který je předmětem stížnosti, byl dostatečně právně zdůvodněn českým právem
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code