Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


EÚLP - Lauko v. Slovensko - Soudní ochrana při rozhodování o přestupcích

  • pan Lauko se odvolal proti pokutě k okresnímu úřadu, ten jeho odvolání zamítl
  • Pokuta uložená stěžovateli ve výši 300 korun slovenských zamýšlela vyvolat odstrašující efekt zabraňující opakování přestupku. Měla proto trestající charakter, který je zvykově považován za rys trestních sankcí. Okolnosti, jimiž argumentovala slovenská strana, a to, že přestupky nejsou postižitelné trestem odnětí svobody a jejich potrestání se nezapisuje do trestního rejstříku, nebyly shledány relevantními pro posouzení přestupku ze strany ESLP jako trestního obvinění, z čehož vyplynula aplikovatelnost čl. 6 Úmluvy. (Každý má právo na to, aby jeho záležitost byla spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě projednána nezávislým a nestranným soudem, zřízeným zákonem, který rozhodne o jeho občanských právech nebo závazcích nebo o oprávněnosti jakéhokoli trestního obvinění proti němu…)
  • úředníci nejsou nestranní
    • In order to determine whether a body can be considered to be “independent” of the executive it is necessary to have regard to the manner of appointment of its members and the duration of their term of office, the existence of guarantees against outside pressures and the question whether the body presents an appearance of independence
  • dostal pak odškodnění
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code