Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Vypracované otázky na zkoušku z práva sociálního zabezpečení

DOWNLOAD

Skupina A

OtázkaVypracovalZk.
1. Předmět, cíle a systém práva sociálního zabezpečeníJan Benko
2. Pojem a koncepce sociálního zabezpečení
3. Hlavní etapy vývoje sociálního zabezpečení
4. Základní zásady sociálního zabezpečení
5. Sociální práva a jejich uplatňování v sociálním zabezpečení
6. Mezinárodní organizace působící v oblasti sociálního zabezpečení
7. Činnost Rady Evropy v oblasti sociálního zabezpečení.
8. Mezinárodní organizace práce a její význam v sociálním zabezpečení.
9. Antidiskriminační směrnice EU a jejich vliv na ochranu sociálních práv.
10. Koordinace systémů sociálního zabezpečení v EU
11. Pojem a druhy právních vztahů sociálního zabezpečení
12. Subjekty právních vztahů sociálního zabezpečení
13. Obsah a objekt právních vztahů sociálního zabezpečení
14. Právní skutečnosti v právu sociálního zabezpečení
15. Mezinárodní smlouvy v právu sociálního zabezpečení
16. Financování sociálního zabezpečení
17. Pojem nemocenského pojištění a dávkový systém
18. Pojem důchodového pojištění a dávkový systém
19. Pojem veřejného zdravotního pojištění ajeho základní principy .
20. Pojem státní sociální podpory a dávkový systém
21. Pojem sociální pomoci a dávkový systém
22. Vznik, změna a zánik nároku na dávky a služby sociálního zabezpečení
23. Odpovědnost v právu sociálního zabezpečení
24. Obligatorní a fakultativní znaky dávky sociálního zabezpečení
25. Pojem sociálních služeb


Skupina B

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code