Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
socialni-vedy:start [2012/01/03 00:54]
Michal Tuláček
socialni-vedy:start [2012/01/03 01:56] (aktuální)
Michal Tuláček
Řádek 1: Řádek 1:
 +<​html>​
 +</​p><​div style="​display:​none"><​p>​
 +</​html>​
 +====== Sociální vědy ======
 +
 +<​html>​
 +</​p></​div></​div><​div><​p>​
 +</​html>​
 <​HTML>​ <​HTML>​
 <div style="​border:​ solid 2px #000; padding: 1em; text-align:​center;​ background: #eee; margin: 0 0 1em 0"> <div style="​border:​ solid 2px #000; padding: 1em; text-align:​center;​ background: #eee; margin: 0 0 1em 0">
-<div style="​font-size:​ 2em; font-weight:​ bolder; margin: 10px;">​Politologie</​div>​+<div style="​font-size:​ 2em; font-weight:​ bolder; margin: 10px;">​Sociální vědy</​div>​ 
 +se vztahem k právu
 </​div>​ </​div>​
  
Řádek 9: Řádek 18:
   <​td></​HTML>​   <​td></​HTML>​
   * **[[socialni-vedy:​pfuk:​politologie:​start|Politologie]]**   * **[[socialni-vedy:​pfuk:​politologie:​start|Politologie]]**
 +    * [[socialni-vedy:​pfuk:​politologie:​prednasky:​start|Zápisky z přednášek]]
   * **[[socialni-vedy:​pfuk:​psychologie:​start|Psychologie pro právníky]]**   * **[[socialni-vedy:​pfuk:​psychologie:​start|Psychologie pro právníky]]**
   * **[[socialni-vedy:​pfuk:​sociologie:​start|Sociologie pro právníky]]**   * **[[socialni-vedy:​pfuk:​sociologie:​start|Sociologie pro právníky]]**
Řádek 24: Řádek 34:
  
   * [[dhondth|d'​Hondtova metoda]]   * [[dhondth|d'​Hondtova metoda]]
 +  * [[soudcokracie|Soudcokracie]]
  
 <​HTML>​ <​HTML>​
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code