Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Zadání zápočtů LS 2011

Varianta 1 (26. 5. 2011)

Testové otázky:

 1. Zastáncem teorie nátlaku je:
  • M. Weber
  • E. Ehrlich
  • E. Durkheim
 2. Autorem díla O duchu zákonů je:
  • T. Hobbes
  • M. Weber
  • Ch. L. Montesquieu
 3. Objektivní kultura moderní společnosti je ze sociologického hlediska:
  • prakticky nemyslitelná
  • rozvíjena individualitou, jedincem
  • vytvářena průmyslovou výrobou zboží
 4. E. Ehrlich přišel s kontradikcí:
  • přirozeného a pozitivního práva
  • živého a zákonného práva
  • tradičního odkazu římského práva a antiky vůbec proti nárůstu komplexicity moderního práva

Otevřené otázky:

 1. Teorie deviace
 2. Postindustriální společnost

Témata pro esej:

 1. Společnost a právo v sociologii práva
 2. Násilí a totalitarismus

Varianta 2 (31. 5. 2011)

Testové otázky:

 1. Znakem postindustriální společnosti není:
  • převaha výroby nad službami
 2. Saint Simmon:
  • industriální společnost
 3. Biologickou determinaci deviace nezkoumal:
  • P. Broca
  • C. Lambroso
  • C. G. Jung
 4. Autopoitické systémy
  • redukce komplexity

Otevřené otázky:

 1. Postmoderní společnost
 2. Rozdíl mezi kongnitivní a kontrafaktickou normou

Témata pro esej:

 1. Modernita a holocaust
 2. Efektivita práva ve společnosti

Varianta 3 (22.6. 2011)

Testové otázky:

 1. Kdo psal o banalizaci zla?
  • Hannah Arendtová
  • Zygmunt Baumann
 2. Co to je etnocentrismus?
 3. E. Ehrlich přišel s kontradikcí:
  • přirozeného a pozitivního práva
  • živého a zákonného práva
  • tradičního odkazu římského práva a antiky vůbec proti nárůstu komplexicity moderního práva
 4. Jakým pojmem se dá popsat dnešní společnost?
  • diferenciace
  • integrace

Otevřené otázky:

 1. Autopoitecký systém
 2. Sociální anomie

Témata pro esej:

 1. Etapy vývoje společností
 2. Sankce
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code