Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Výcuc z učebnice

MUCHA, Ivan. Sociologie pro právníky : Sociologie a právo v mediálním věku. Vyd. 1. Plzeň : Aleš Čeněk, 2011. 272 s. ISBN 978-80-7380-288-2.

Upozornění: K výcucu je samozřejmě nejlepší si učebnici přečíst → měl by sloužit hlavně k lepšímu pochopení občas celkem nesrozumitelně psaných pasáží (např. o systémových teoriích). Přinejhorším by to ale mohlo jako studijní materiál ke zkoušce stačit ;-).

Pozn.: K vytvoření těchto stránek jsem použil původní výcuc Přemka Bartoše, který jsem upravil, opravil a doplnil.

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code