Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Zadání zkoušek LS 2013

28. 5. 2013

Testové otázky:

 1. Kdo napsal Symboly a proměny libida - Jung
 2. Polygraf funguje na principu - asociačních experimentů
 3. Gestaltismus je - tvarová psychologie
 4. Zakladatel experimentální psychologie - Wundt
 5. Mezi ego-defenzivní mechanismy patří - projekce
 6. Odkud pochází protiklady jing a jang - taoismus
 7. Co je to sublimace
 8. S kým si spojujeme systematický eklekticismus - Allport
 9. Kdo vytvořil klasickou typologii temperamentu - Hippokrates, upravil Galénos

Rozepisovací otázky:

 • polygraf
 • neopsychoanalýza
 • svobodná vůle

Esej na téma: Struktura osobnosti

18. 6. 2013

Testové otázky:

 1. Osobností z hlediska psychologie je: - každý jedinec
 2. Za deterministickou můžeme označit teorii: - klasické psychoanalýzy
 3. Logoterapie klade důraz na: - smysl
 4. Knihu s názvem „Dědičný génius“ napsal: - Francis Galton
 5. Teorii rozeného zločince rozvinul: - C. Lambroso
 6. Tzv. kognitivní schémata vznikají v důsledku: - instrumentálního učení
 7. Rezignace na vztahy s okolím podle K. Horneyové pramení: - z pohybu od lidí
 8. Psychologickou podstatou polygrafu jsou: - asociační experimenty
 9. Zakladatelem experimentální psychologie byl: - Wilhelm Wundt

Rozepisovací otázky:

 • psychologie a náboženství
 • vývoj osobnosti dle Karen Horneyové
 • motivy

Esej na téma: Psychoanalýza a behaviorismus (jejich vliv na psychologii a na společnost)

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code