Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Přednáška 1

 • Písemná zkouška, Literatura: Věda je to určitě, ale o čem?
 • Doporučená literatura: Pandořina skříňka (Slaterová)

Přednáška 1, 2.března

 • Jaká je souvislost psychologie a práva? Každá činnost má psychologický komponent.
 • Vymezení předmětu není jednoduché, jednoznačné
 • Řada psychologických směrů, které chápou člověka různě → existuje tedy nějaká přesná definice psychologie?
 • Pohled na psychologii rozdílný i geograficky
 • Shoda v přesvědčení že psychologie se zabývá duševními jevy a procesy
  • Vytváří se určitý systém, ten je víceméně pevný
 • Obecná psychologie – věda zabývající se základními ps procesy a jejich zákonitostmi u duševně zdravého člověka
 • Různé okruhy – psychologie vnímání, motivace, myšlení, paměti, učení, emocí, …
 • Základní psychologické vědy
  • Vývojová psychologie – zabývá se fylogenezí (psychologický vývoj lidstva) a ontogenezí (psychologický vývoj jedince od početí do smrti)
  • Biologická psychologie – hledá souvislosti mezi biologickými procesy, chováním člověka a jeho prožíváním
  • Psychopatologie – nauka o chorobných duševních jevech, příznaky jevů, klasifikace
  • Patopsychologie – psychologie nemocí
  • Psychologie sociální – vliv sociálních faktorů na psychiku individua
 • Speciální psychologické vědy
  • Klinická psychologie – práce s jednotlivcem, cílem je psychodiagnostika, na kterou navazuje psychoterapie
  • Experimentální psychologie – vytváření hypotéz, jak se člověk v určitých situacích zachová, následně experimentem potvrzovány či vyvracovány
  • Dějiny psychologie – poukazuje na skutečnost že psychologie vyrůstá z jiných oborů, souvislosti s nimi (hlavně filosofie), historický vývoj názorů na psychiku
 • Ze základních psycho věd vyrůstají jednotlivé obory aplikované v psychologii
  • Mají nejblíže praxi, vždy se zaměřují na problematiku lidského chování a prožívání s přihlédnutím k určitému životnímu kontextu, každá činnost, kterou konáme, je současně činností psychickou
  • Vojenská psychologie – účast činnosti bojových/mírových jednotek
  • Pedagogická psychologie
  • Forenzní psychologie – nejvíce uplatněna u trestního práva
 • Praktické využití psycho je téměř nekonečné
 • Testování – může být k prospěchu i nebezpečné (pak nějaké kecy, které jsem fakt nezvládala… nějaký konkrétní příklady. To u zkoušky nebude :D)
  • Měly by být šity na míru podle sociálního prostředí, odkud testovaný pochází
 • Zvoní mu telefon… „Já se omlouvám…. Haloooooo?“ … „Já se omlouvám, ale já jsem ten telefon čekal. No, pokračujeme plynule dál… Samozřejmě vám bych vynadal, kdyby vám zvonil telefon!“ :D
 • Mluví o sterilizaci „nepohodlných“ či duševně chorých/slabomyslných
 • Teď mluví o začleňování menšin do společnosti
 • A teď už nedávám vůbec pozor… 8-)
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code