Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Zadání 5.1.2018

1) železná zásada oligarchizace politických stran
2) konsensuální demokracie
3) nacionalismus
4) politické hnutí
5) Robert Dahl

Eseje:
1) Vývoj českého politického systému po roce 1945
2) Mají národní státy v dnešním globalizovaném světě budoucnost?
3) Je způsob volby hlavy státu klíčový k posouzení, zda se jedná o systém prezidentský, poloprezidentský nebo parlamentní?
4) Konzervatismus a socialismus - spory a souvislosti od průmyslové revoluce do současnosti

Zadání 12.1.2018

POJMY:
1) korporativismus
2) neliberální demokracie
3) Montesquieu

4) totalitní režim
5) sociální liberalismus

ESEJ:
1) liberalismus a konzervatismus - historie, podobnosti, odlišnosti a jak přistupuji ke globalizaci
2) obranyschopná demokracie
3) politické strany za 1. republiky
4) prezidentské systémy ve světě

Zadání 26.1.2018

1) Ideologie (různé podoby)
2) Participační demokracie
3) Gerrymandering
4) Kartelová strana
5) N. Machiavelli

Esej:
1) Svobodné volby. Jsou svobodné volby základní podmínkou demokracie? Liberální a neliberiální demokracie
2) Strany jako firma, stát jako firma
3) Totalitní a autoritářské režimy v minulosti a dnes (charakteristika, vývoj, příklady)
4) Pravice v Čechách, Československu a České republice

Zadání 9. 2. 2018

1) Polarizovaný multipartismus
2) Neoliberalismus
3) Totalitní režim
4) Legitimita moci a její vznik
5) M. Duverger

Esej:
1) Demokracie mimo stát
2) Strany reprezentativní a integrační, reprezentují strany veřejné mínění nebo ho tvoří?
3) Je politika možná bez ideologií?
4) Levice v Čechách, Československu a České republice

Zadání 16. 2. 2018

POJMY + OSOBA

  • relevantní strana
  • majoritní demokracie
  • metoda volebního dělitele
  • komunismus
  • Alexis de Tocqueville

ESEJ (nevím přesná zadání, kdyžtak opravte někdo :-)):

1) Politické strany - přežitek? vhodné/nehodné pro demokracii?

2) Totalitní vs. autoritářské režimy - vznik, charakteristika, příklady.

3) Uveďte podle vás 3 nejpodstatnější tendence či faktory, které by mohly v současnosti ohrozit demokracii v České republice. Které to jsou? Proč?

4) Vývoj polit. stran 1989-2013.

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code