Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Zadání písemek ZS 2014

9.1.2015

 1. gerrymandering
 2. bipartismus
 3. otevřená společnost
 4. Fareed Zakaria
 5. enviromentalismus

Témata esejí:

 1. Nacismus a fašismus - shody a rozdíly
 2. Československé politické strany v období první republiky
 3. Parlamentní systémy v EU
 4. Je demokracie možná v nadnárodním měřítku (např. EU)?

16.1.2015

 1. nepolitická politika (pojem a geneze)
 2. poloprezidentský systém
 3. volební strana
 4. autoritářský režim
 5. Max Weber

Témata esejí:

 1. Politické strany - nutnost a nebo dnes už brzda politiky?
 2. Liberální demokracie - obecně platný recept nebo výjimka jen pro některé?
 3. Cesta k Únoru 1948 (od První republiky)
 4. Občanská společnost a její vývoj

23.1.2015

 1. neokorporativismus
 2. nová levice (60. léta)
 3. honorační pol. strana (stavovská)
 4. ideologie (širší a užší pojetí)
 5. Maurice Duverger

Témata esejí:

 1. Demokracie a právní stát
 2. Regulovat či neregulovat vznik, činnost a financování politických stran a hnutí.
 3. Liberalismus vs. socialismus
 4. Politika a právo

6.2.2015

 1. Národní fronta 1945
 2. fašistický korporativismus / italský fašismus
 3. direktoriální vláda
 4. neliberální demokracie
 5. Giovanni Sartori

Témata esejí:

 1. Tradice úřadu prezidenta u nás a jeho ústavní úprava.
 2. Globalizace a její vliv na společnost.
 3. Totalitní demokracie - jde to?
 4. Vývoj režimu 1968 - 89.
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code