Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Zadání písemek ZS 2013

10.01.2014

 1. Autorita (panství)
 2. Edmund Burke
 3. Nacionální socialismus
 4. Polarizovaný multipartismus
 5. Kohabitace

Témata esejí:

 1. Vývoj československé politické situace od roku 1945 - 1989
 2. Vliv globalizace na státní moc
 3. Způsoby dosazování do nejvyšších státních orgánů a jaký to má vliv na legitimitu (losem, dědění, volba - přímá vs. nepřímá, …)
 4. Prezidentské systémy v současném světě

24.01.2014

 1. Fašismus
 2. Marxistické pojetí ideologie
 3. Neliberální demokracie
 4. Politické hnutí a strany
 5. Karl Popper

Témata esejí:

 1. Význam voleb a volebních systémů v demokracii
 2. Autoritářské a totalitní režimy ve 20. a 21. století
 3. Současný stupeň vývoje integrace v EU a jeho limity
 4. Občanská a politická společnost

7.3.2014

 1. Legalita/legitimita
 2. Národní fronta 1945/48
 3. Imperativní mandát
 4. Thomas Hobbes
 5. Ekonomický liberalismus

Témata esejí:

 1. Finalita EU - existuje, měla by existovat?
 2. Parlamentní kultura
 3. Svoboda a rovnost (vylučují se nebo doplňují?)
 4. Univerzálnost lidských práv

4.4.2014

 1. Volební klausule
 2. Bipartismus
 3. Klouzavý mandát
 4. Enviromentalismus
 5. Max Weber

Témata esejí:

 1. Nacismus, fašismus, komunismus - mají něco společného?
 2. Univerzálnost lidských práv
 3. Parlamentní systémy v Evropě v teorii a praxi
 4. Demokracie a svoboda
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code